Content Hub: กลยุทธ์ SEO เพิ่ม Traffic คนเข้าเว็บและเพิ่มพลังของ Link

content hub

Content Hub เป็นรูปแบบการทำ Landing Page ประเภทหนึ่ง แทนที่เราจะเขียนบทความยาวๆ แต่เราจะออกแบบ Landing Page ให้มีลักษณะเป็น Content Hub แทน

โดยทั่วไป Content Hub จะมีหน้าตาประมาณนี้: Zapier’s guide to working remotely

remote-work

หน้าตาก็จะเหมือน Landing Page ทั่วไป แต่โครงสร้างของคอนเทนต์ จะเน้นกระจาย Internal Link ออกไปยังบทความที่เกี่ยวข้องของประเด็นหลัก

สารบัญเนื้อหา

Content Hub คืออะไร?

Content Hub คือ การเชื่อมโยงเนื้อหาที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่ด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 1. Hub page/pillar content
  ประเด็นหลักของเป็นเรื่องนั้นๆ
 2. Subpages/cluster content
  เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก (ประเด็นย่อย)
 3. Hyperlinks
  ตัวเชื่อมโยงระหว่าง ประเด็นหลักกับประเด็นย่อย คือให้มีลิงค์จากประเด็นหลักไปประเด็นย่อย และมีลิงค์จากประเด็นย่อยส่งกลับมาประเด็นหลัก

กลยุทธ์ SEO

คำอธิบายภาพ

Keto Dieting คือ ประเด็นหลัก

รูปผักผลไม้ต่างๆ คือ บทความประเด็นรอง ที่เกี่ยวข้องกับ Keto Dieting ซึ่งจะมี Hyperlinks เชื่อมโยงเนื้อหาสลับไปสลับมา

ตัวอย่าง Content Hub จากเว็บต่างๆ

ลองเข้าไปดูรูปแบบการออกแบบ Landing Page สำหรับการทำ Content Hub แล้วเอามาปรับใช้กับธุรกิจของแต่ละคนดูนะ

Content hub

ตัวอย่างนี้คือหน้าที่เป็นประเด็นหลักของเรื่อง Chatbots ซึ่งจะมีการแตกประเด็นออกไปอีก 9 ประเด็นย่อย แต่ละประเด็นย่อยที่เขียนบนหน้า Content Hub จะเขียนแบบสรุป และมีลิงค์อ่านเพิ่มเติมฉบับเต็มของประเด็นย่อยอีกทีนึง

chatbot-work-subpage

hub content

แต่ละประเด็นย่อย ก็จะมีลิงค์ส่งกลับไปหน้าประเด็นหลัก

ลิงค์เชื่อมโยงบทความ

การทำ Content Hub ส่งผลดีต่อ SEO อย่างไร?

 1. More topical authority
  การเชื่องโยงลิงค์ระหว่าง Hubpage กับ Subpage เป็นการสร้างความเกี่ยวข้องกันระหว่างเนื้อหา ช่วยให้เว็บของคุณผ่านเกณฑ์ E A T คือ เป็นศูนย์กลางของเรื่องนั้นๆ
 2. More link authority
  การทำลิงค์เชื่อมโยงส่งกลับไปกลับมา ช่วงให้แต่ละลิงค์มีพลังในตัวของมันเอง ช่วยให้การทำอันดับ ของ Keyword รอง ที่เราเขียนบน Subpage ติดอันดับ Google ได้ดีขึ้นด้วย
 3. More engagement
  ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวมของคนที่เข้ามาดูเว็บของเรา ทำให้เขาอยู่บนเว็บเราได้นานขึ้น หรือเปิดเว็บเราได้หลายๆ หน้า
 4. More perceived value
  ช่วยให้ User เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าของหน้า Hubpage เช่น ทำให้ผู้เข้าชมเว็บ Bookmark หน้าเว็บเราเก็บไว้ และเอื้อให้เกิด Backlink ธรรมชาติ ส่งกลับมายังเว็บของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม E A T Factor คืออะไร

ขั้นตอนการสร้าง Content Hub

เมื่อรู้จักประโยชน์ของ Content Hub แล้ว หัวข้อนี้เราจะมาเริ่มต้นลงมือทำกัน

best content hub

1) Brainstorm topics for hub pages

 • เลือกใช้ Keyword ทีเป็น Information
 • มีปริมาณการค้นหาที่มากพอ (500 ขึ้นไป)
 • สามารถแตกประเด็นย่อยได้มากพอ
  อย่างน้อย 5-20 เรื่อง
 • อย่าเลือกใช้หัวเรื่องที่กว้างเกินไป

ตัวอย่าง Topic

รถยนต์ : กว้างเกินไป

รถยนต์ไฟฟ้า: หัวข้อนี้ เราแตกประเด็นได้ง่ายกว่า และมากพอที่จะทำได้ 5-20 เรื่อง


ชา : กว้างเกินไป

ชาเขียว: หัวข้อนี้ เราแตกประเด็นได้ง่ายกว่า

2) Choose relevant subtopics

ค้นหาประเด่นย่อยที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี

 • ใช้ Ubersuggest ช่วยค้นหา keyword มาทำเป็นประเด็นย่อย

ubersuggest

 • นำประเด่นหลักไปค้นหาประเด่นย่อยบน Wikipedia

การหาประเด่นย่อย

ตัวอย่างด้านบนคือการค้นหาประเด็นย่อย จาก Wikipedia ภาษาไทย และด้านล่างคือการค้นหาประเด็นย่อยจาก Wikipedia ภาษาอังกฤษ

electric car

ซึ่งเราจะเห็นว่า Wikipedia ภาษาอังกฤษนั้น แตกประเด็นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า ไว้อย่างละเอียด เราก็นำหัวข้อเหล่านี้ มาทำคอนเทนต์เป็นภาษาไทยได้เลยนั้นเอง

ปล. ตัวประเด็นย่อย บางหัวเรื่องอาจจะไม่มี Search Volume ก็ไม่เป็นไร เราเอามาเขียนเป็นบทความได้เลย เพราะเป้าหมายคือการผ่านเกณฑ์ E A T เพื่อให้ Google มองว่าเราเป็น Expert ในเรื่องนั้นๆ

3) Link them (เชื่อมโยงเนื้อหาด้วยลิงค์)

เชื่อมโยงระหว่าง ประเด็นหลักกับประเด็นย่อยด้วย Hyperlink คือให้มีลิงค์จากประเด็นหลักไปประเด็นย่อย และมีลิงค์จากประเด็นย่อยส่งกลับมาประเด็นหลัก ซึ่งเราจะวางลิงค์ได้ 2 จุดคือ

 • ลิงค์จากสารบัญ
 • ลิงค์ไปมาระหว่างประเด็นหลัก
  กับประเด่นย่อยบนเนื้อหา

hub page links

เพิ่ม Traffic คนเข้าเว็บและเพิ่มพลังของ Link

การทำ Content Hub ทำได้ 2 รูปแบบหลักๆ คือ

 1. สร้าง Content Hub ใหม่ แล้ววางแผนเรื่องประเด่นย่อยใหม่ตั้งแต่ต้น
 2. นำบทความเก่าๆ บนเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน มาทำเป็น Content Hub

การทำ SEO

ทำไมการทำ Content Hub มันถึงช่วยเพิ่ม  เพิ่ม Traffic คนเข้าเว็บและเพิ่มพลังของ Link เพราะในหลายๆ เว็บมีบทความดีๆ จำนวนมาก แต่เนื้อหากระจัดกระจาย ทำให้หลายๆ บทความคนเข้าเว็บมาแล้ว เปิดไปไม่ถึงบทความนั้นๆ

การรวบรวมบทความเก่าๆ มาทำ Content Hub จึงเป็นการทำให้คนเข้ามาเจอบทความเก่า เป็นการปลุกชีพบทความเก่าๆ ให้กลับมาติดอันดับ Google ได้อีกรอบนั้นเอง หรือหากบทความเก่าติดอันดับ Google อยู่แล้ว ก็จะช่วยการติดอันดับของหน้านั้น ยั่งยืนขึ้นนั้นเอง

เรียน SEO ออนไลน์ฟรี 4 บทเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการทำ SEO 

คลิกเข้าเรียนที่นี่

สรุป การทำ Content Hub SEO

 • การเชื่องโยงลิงค์ระหว่าง Hubpage กับ Subpage เป็นการสร้างความเกี่ยวข้องกันระหว่างเนื้อหา ช่วยให้เว็บของคุณผ่านเกณฑ์ E A T คือ เป็นศูนย์กลางของเรื่องนั้นๆ
 • การทำลิงค์เชื่อมโยงส่งกลับไปกลับมา ช่วยปลุกชีพบทความเก่าให้กลับมามีพลังอีกครั้ง
 • ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวมของคนที่เข้ามาดูเว็บของเรา ทำให้เขาอยู่บนเว็บเราได้นานขึ้น หรือเปิดเว็บเราได้หลายๆ หน้า
 • ช่วยให้ User เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าของหน้า Hubpage เช่น ทำให้ผู้เข้าชมเว็บ Bookmark หน้าเว็บเราเก็บไว้ และเอื้อให้เกิด Backlink ธรรมชาติ ส่งกลับมายังเว็บของเรา

ที่มาของบทความอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: Content Hubs for SEO

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *